Lek. stom. Danuta Giernalczyk-Wrona

Specjalista stomatologii ogólnej I, Specjalista protetyki II

Lek. stom. Grażyna Boreczek

Specjalista stomatologii ogólnej I , Specjalista periodontologii II

Dr n. med. Katarzyna Fita

Ortodonta

Mgr Joanna Wrona

Fizjoterapeutka

Katarzyna Sznajder

Asystentka stomatologiczna